Kancelaria Radcy Prawnego - Miłosz Treit

Obsługa prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Miłosza Treit zajmuję się doradztwem i kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Kancelaria świadczy także usługi prawne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii. Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna obejmuje między innymi:

Kontakt

ul. Jagiellońska 46
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-127-84-21
e-mail: biuro@radca-kancelaria.com
telefon: 666 211 213
fax: 18 545 55 05

Spotkania w Kancelarii tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Wsparcie i doradztwo

Kancelaria w ramach świadczonych usług udziela szerokiego wsparcia i doradztwa w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej rejestracji.
W przypadku spółek usługa obejmuje rejestrację oraz pomoc w załatwieniu wszelkich formalności koniecznych do rozpoczęcia działalności tj. m.in. sporządzenie projektu umowy (statutu opracowanie wniosków do KRS, US oraz Urzędu Statystycznego pomoc w przygotowaniu umów najmu oraz umowy na prowadzenie księgowości.

Windykacja należności

Windykacja należności prowadzona jest na każdym etapie postępowania czyli zarówno na drodze postępowania  polubownego jak również w dalszej kolejności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Windykacja należności realizowana jest według sprawdzonego schematu działania obejmującego:
 1. Nawiązanie kontaktu z Kancelarią w celu ustalenia warunków współpracy i zakresu przyszłej usługi.
 2. Podpisanie umowy i udzielenie pełnomocnictwa.
 3. Wdrożenie niżej wymienionych postępowań /każdy etap indywidualnie ustalany z Klientem/:
  1. postępowanie przedsądowe w tym m.in.: wezwania do zapłaty, monitoring spłat należności, negocjacje z dłużnikiem, podpisanie ugody
  2. postępowanie sądowe i zabezpieczające: pełna reprezentacją Klienta w celu uzyskania tytułu wykonawczego
  3. postępowanie egzekucyjne: skierowanie wniosku do organu egzekucyjnego, nadzór nad prowadzonym postępowaniem.
 4. Sporządzenie comiesięcznych raportów dotyczących stanu prowadzonej sprawy.
 5. Zakończenie sprawy i rozliczenie usługi z Klientem.
Kancelaria przygotowuje pozwy o zapłatę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania  kompletu wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania pozwu. W przypadku spraw bardziej skomplikowanych terminy ustalane są każdorazowo indywidualnie z Klientami.
Forma współpracy w zakresie obsługi prawnej uzgadniana jest z Klientem indywidualnie i jest uzależniona od jego potrzeb. Obok współpracy opartej na stałej umowie przyjmujemy jednorazowe zlecenia na prowadzenie lub przygotowywanie poszczególnych spraw.Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi może przybrać również formę wynagrodzenia ryczałtowego określonego stałą stawką miesięczną w umowie albo może być ustalane doraźnie biorąc pod uwagę stopień trudności przedstawionego problemu oraz nakład pracy Kancelarii. Podstawę rozliczenia spraw procesowych stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. z późn. zmianami).
Kancelaria Radcy Prawnego - Miłosz Treit